Recommended schedule

optimální struktura studia 2001/02 (archivní materiál) 

I.ROČNÍK

POVINNÉ PŘEDMĚTY:

předmětzimní semestrletní semestrzaj.počet kreditůgarant
Oborový atelier3 – 12 zk3 – 12zkVMP30Ruller/Miller
Dějiny umění I2 – 1 z2 – 1 zkKTDU5Sedlák
Úvod do filozofie2 – 0 z2 – 0 zkKTDS5Niederle
Počítače I1 – 2 z1 – 2 zkKTDS5Filip/Skočovský
Světový jazyk I1 – 1 z1 – 1 kzKTDS3Pala
Večerní kresba0 – 3 z0 – 3 zKG2Kříž
Fotografie I1 – 1 z0 – 2 zKTDS2Armutidisová
Technologie – video I1 – 1 z.VMP2Vlašín
Technologie – střih.1 – 1 zVMP2Záboj
Morfologie1 – 1 z1 – 1 zKTDS2Novotný
Psychofyzická cvičení1 – 2 z.VMP1Skoumalová
Eurytmie I.1 – 2 zVMP1Váša
Autorské portfolio1 – 1 z.KTDS1Kocman
Projekce-performance.0 – 2 zKT1Zemánek

 

Celkem hodin / kreditů3812 – 26 60 
Počet zkoušek14   

 

Sport – výcvikový kurzzimníletníKTDS   


II. ROČNÍK

POVINNÉ PŘEDMĚTY :

předmětzimní semestrletní semestrzaj.počet kreditůgarant
Oborový atelier3 – 12 zk3 – 12 zkVMP30Ruller/Miller
Dějiny umění II2 – 1 z2 – 1 zkKTDU5Ondračka/Sedlák
Estetika-úvod2 – 02 – 0 zkKTDS5Niederle

 

Celkem hodin / kreditů2020 40 

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY :

předmětzimní semestrletní semestrzaj.počet kreditůgarant
Počítače II1 – 2 z1 – 2 zkKTDS5Skočovský/Filip
Koncept umění2 – 0 z2 – 0 kzKTDU3Valoch
Foto II1 – 1 z0 – 2 zVMP2Teplý
Mediaarchiv – projekce1 – 2 z1 – 2 zKTDU2Vojtěchovský
Technologie – video II1 – 1 z.VMP2Vlašín
Technologie – TV studio.1 – 1 zVMP2Vlašín
Eurytmie II1 – 2 z.VMP1Váša
Psychofyzická cvičení II.1 – 2 zVMP1Skoumalová
Scéna-kostým-maska1 – 1 z.ID1Preková
Image-vizáž.1 – 1 zID1Tesaříková
Nauka o barvě1 – 1 z.MA1Havlík
Nauka o světle.1 – 1 zVMP1Zippe

 

Celkem hodin / kreditů3915 – 24 60 
Počet zkoušek14   

 

Světový jazyk II1 – 1 z1 – 1 kzKTDS3Pala
Kresba jako nástroj0 – 3 z.KG1Daněk

III. ROČNÍK

POVINNÉ PŘEDMĚTY :

předmětzimní semestrletní semestrzaj.počet kreditůgarant
Oborový atelier3 – 12 zk3 – 12 zkVMP30Ruller/Miller
Dějiny umění III2 – 0 z2 – 0 zkKTDU5Ondračka

 

Celkem hodin / kreditů1717 35 

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY :

předmětzimní semestrletní semestrzaj.počet kreditůgarant
Historie a teorie foto2 – 0 z2 – 0 zkKTDU5Dufek
Počítače III1 – 2 z1 – 2 kzKTDS3Filip/Skočovský
Symbolika a rituály2 – 02 – 0 kzKTDS3Mrskoš
Stání před stojanem1 – 2 z1 – 2 zKTDS2Kokolia
Dějiny literatury/poetika2 – 0 z2 – 0 zKTDS2Kožmín/Daněk
Hist. a teo. stylu a módy2 – 0 z.KTDS2Jarošová
Tělo ve viz. komunikaci.1 – 1 zID1Preková/Novotná
Typografie a písmo1 – 1 z1 – 1 zGD2Houf/Štrouf
Akustika a zvuk1 – 2 z.VMP1Štědroň/Fajt
Hudební poetika, slovo a hlas.1 – 2 zKTDS1Dohnal/Kuběna
Environment-art2 – 0 z.KT1Zemánek
Socio-art.1 – 1 zKT1Daněk/Rozbořil
Přírodní vědy/Mat.logika1 – 1 z.KTDS1Hollan
Model, perspektiva a geometrie.1 – 1 zPD1Lesák/Navrátil

 

Celkem hodin / kreditů4019 – 21 60 
Počet zkoušek13   

 

Pedagogické minimum2 – 2 z2 – 2kzPFMU4Horáček
Světový jazyk – konverzace0 – 2 z0 – 2 zKTDS2Pala

IV. ROČNÍK

POVINNÉ PŘEDMĚTY :

předmětzimní semestrletní semestrzaj.počet kreditůgarant
Oborový atelier3 – 15 zk3 – 15 zkVMP36Ruller/Miller
Dějiny umění IV2 – 0 z2 – 0 zkKTDU5Ondračka
Současné umění – úvod2 – 0 z2 – 0 zkKTDU5Liška

 

Celkem hodin / kreditů2222 46 

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY :

předmětzimní semestrletní semestrzaj.počet kreditůgarant
Sociologie2 – 0 z2 – 0 zKTDS2Rozbořil
Psychologie2 – 0 z2 – 0 zKTDS2Fajnor
Kulturní antropologie2 – 0 z2 – 0 zKTDS2Jelínek
Mytologie2 – 0 z2 – 0 zKTDS2Patočka
Kreativní myšlení2 – 0 z.KTDS1Mrskoš
Koncepce životního stylu.1 – 1 zKTDS1Marek
Dramaturgie a režie1 – 1 z.VMP1Plachý
Film a video.1 – 1 zVMP1Šimáček
Interakce2 – 0 z.KTDS1Franz
Aut. právo a pod. agenda.1 – 1 zKTDS1Kučera/Košťálová

 

Celkem hodin / kreditů3619 – 17 60 
Počet zkoušek13   

 

Pedagogické minimum2 – 2 z2 – 2kzPFMU4Horáček

Minimální počet kreditů pro připuštění k bakalářské zkoušce 240 celkem

BAKALÁŘSKÁ ZKOUŠKA

V. ROČNÍK

POVINNÉ PŘEDMĚTY :

předmětzimní semestrletní semestrzaj.počet kreditůgarant
Oborový atelier3 – 15 zk3 – 15 zkVMP36Ruller/Miller
Současné umění2 – 0 z2 – 0 zkKTDU5Liška

 

Celkem hodin / kreditů2020 41 

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY :

předmětzimní semestrletní semestrzaj.počet kreditůgarant
Estetika 20.stol.2 – 0 z2 – 0 kzKTDS3Niederle
Souč. filosofie umění2 – 0 z2 – 0 kzFFMU3Kroupa
Ekologie2 – 0 z2 – 0 kzFFMU3Šmajs/Keller
Umění a media2 – 0 z2 – 0 kzKTDS3Vojtěchovský/Blažek
Kontext-art2 – 0 z2 – 0 kzKT3Noshiro/Benish/hosté
Etika a duchovní kultura2 – 0 kz.FFMU2Brázda
Politika a kultura.2 – 0 kzFFMU2Barša

 

Celkem hodin / kreditů3217 – 15 60 
Počet zkoušek12   

 

Semiotika.1 – 1 kzKTDS4Niederle
Informatika.1 – 1 kzFIMU2Zlatuška
Cizí jazyk I1 – 1 z1 – 1 zKT2Veškrnová

VI. ROČNÍK

DIPLOMOVÁ PRÁCE

POVINNÉ PŘEDMĚTY :

předmětzimní semestrletní semestrzaj.počet kreditůgarant
Oborový atelier1 – 25 z1 – 25 zVMP45Ruller/Miller
Výtv.teoret.seminář0 – 2 z0 – 2 zKTDU3Ondračka/Niederle
Speciální přednášky2 – 0 z2 – 0 zKTDU3hosté

 

Celkem hodin / kreditů3030 51 
Počet zkoušek00   


VOLITELNÉ PŘEDMĚTY:

předmětzimní semestrletní semestrzaj.počet kreditůgarant
Cizí jazyk II1 – 1 z1 – 1 kzKTDS3Veškrnová
Ateliérový program0 – 40 – 4VMP6Ruller/Miller

 

Celkem hodin / kreditů364 – 32 60 

Min. počet kreditů pro připuštění ke státní zkoušce: * za magisterské studium 120
* za oba stupně 360

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA :
praktický úkol
teoretický úkol