THE ROOMS VII.

Hybernská 4, Praha – 9.-18.11.2018

Site specific exhibition of young art and confrontation of chosen
ateliers od Czech art universities

I like Prague and Prague likes me

I like Beuys and Beuys likes me

The Room. Separate space. Discrete from the environts. Concrete and specific. Exhibition. Defined time unit.

It is not needed to have

Není potřeba velkých vizuálních změn či úprav. Namísto prezentace samotné bytí.

Vyčleněný časoprostor je vyplněn samotnou přítomností performerů. Odráží v sobě individuální pojetí a vyjádření se každého z nich.

Každá konkrétní akce prostor proměňuje, transformuje. Snaha o komunikaci, dorozumění s neživým i živým.