Sandra Svobodová

* 1991, Písek

STUDIUM / EDUCATION:

2011 – 2014 Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta umění, Tvůrčí fotografie, Mgr. Michal Kalhous, Ph.D
2014 – 2015 (přerušeno) Západočeká univerzita v Plzni, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Intermédia, doc. MgA. Milena Dopitováod 2015 Fakulta výtvarných umění VUT Brno, Ateliér performance pod vedením prof. ak. soch. Tomáše Rullera

KONTAKT /CONTACT:

email: sandra.svobodova@gmail.com
web: www.sandrasvobodova.tumblr.com

VYBRANÉ PRÁCE / SELECTED WORKS

AKCE:

2016 – Festival Crashtest

2015 – Chaos, Střítěž

2015 – Performance festival AKT, Brno

2015 – Performance festival Malamut, Ostrava

VIDEO:

SKUPINOVÉ VÝSTAVY:

2016 – Čtvrtstoletí, Kavárna Až na půdu, Písek

2016 – Nevím, jak tohle dopadne, Galerie Sam 83, Česká Bříza

2016 – Festival Verbena, Brno

2016 – AiC Štefle /Artist in Cottage 2015, Gallerie Bratří Špillarů, Domažlice

2015 – Festival Živá ulice, Plzeň

2015 – Konec ateliéru Intermédií, Papírna, Plzěň

2014 – Poločas rozpadu, Galerie Vestředu, Plzeň

2013 – Nuda, Fakulta umění OSU, Ostrava

PRÁCE / WORKS

And what did the animal say?


(sou)ciťme


Mezi realitou a fikcí, 2015


Čajový dýchanek u bíleho malamuta, 2015


Vnímám


Poločas rozpadu