Studijní osnova

I. ROČNÍK    Statický obraz – „kompozice v ploše“

Doplňková výuka technologie:

Kompozice – vztahy :

celek/výřez, linie/plocha, světelnost/kontrast, detail/ostrost, perspektiva/úhel, barevnost/tonalita, mikro/makro

Záznam – práce s foto a video kamerou:

ostření, clonění, expozice, seriál, klasická animace, transfokace, švenk, nájezd/odjezd 

Zpracování – laboratoř a střižna:

výřez, střih/skládání, vkládání/řazení, prolínání/stmívání, triky a efekty 


1. semestr : ZÁTIŠÍ (objekt) – POZOROVÁNÍ A VIZE


 1. filosofie zátiší – ticho, prázdno, tma – základní fenomény dematerializace (John CAGE / Allan KAPROW)
 2. bezprostřední životní zkušenost s předmětným světem: haptické, chuťové, čichové, zvukové a vizuální kvality
 3. historické zátiší – zpracování tématu tradičními technikami: kresba/obraz, text/popis, divadlo (věci jako rekvizity) – významové kvality: fetišizmus
 4. fakticita věcí – koláž, celek/fragment, dokumentace/archiv
 5. současné zátiší – zpracování novými médii: voyerizmus a vizionářství
 6. akce – „zátiší“

2. semestr : PORTRÉT (subjekt) – VÝRAZ 


 1. filosofie portrétování – umělec a jeho model / autoportrét.
 2. smyslová zkušenost „já“- vnímání a interpretace – sebereflexe a stylizace (ORLAN)
 3. tradiční portrét a maska – živé obrazy (Mariko MORI / Yasumasa MORIMURA)
 4. výraz v nových médiích: fotografie a video, reprodukce hudby a hlasu, komunikační techniky
 5. tvář, osobnost a image (Cindy SHERMAN)
 6. akce – „portrét/autoportrét“

II. ROČNÍK   Pohyb obrazu – „kompozice v prostoru“

Doplňková výuka technologie:

Práce s prostorem :

pozice a stavba tvaru, prostoru, scény, instalace, architektury 

Práce se světlem:

fyzikální vlastnosti světla, barevná škála, filtry, optika, reflektory, lasery, projektory, obrazovky, displeje 

3. semestr : SVĚTLO, TVAR A PROSTOR 
(scéna-instalace-architektura) – VNĚJŠÍ PROSTOR 


 1. morfogeneze tvaru a prostoru – naplňování a plnost – aura věcí a energie místa
 2. vnější prostorová zkušenost ve smyslech, rozumu, citu, intuici
 3. vztahy v prostoru: objekt a věc, osoba a předmět, figura a prostor, postava a místo, role a scéna – „duch tvaru“ a „duch místa“ (Marina ABRAMOVIČ / Richard LONG)
 4. pravěká a starověká místa: jeskyně (Kostelík – zasvěcovací praxe), menhiry, oppida, hradiště, středověká a novověká architektura: kostel, klášter, město, muzeum, galerie (Nikolaus LANG)
 5. nová média a virtuální prostor (Dennis OPPENHEIM / Dan GRAHAM )
 6. akce – „postoj/pozice/umísťování“ – šamanské praktiky

4. semestr : FIGURA (tělo) – VNITŘNÍ PROSTOR 


 1. elementární techniky: polohování, pohyb, tanec, gesto, mimika
 2. vnitřní fyzická zkušenost: dech, dotek, vůně, chuť, slyšení a vidění
 3. tělesnost, imaginace, mentální a spirituální prostor (Vito ACCONCI / Valie EXPORT)
 4. stylizace těla v pravěkém umění a umění přírodních národů, figura ve 20. Století: nová figurace, body art (Chris BURDEN / Carolee SCHNEEMAN)
 5. nové technologie a nová tělesnost – telepresence
 6. „tělové akce – osobní/intimní rituály“ (Tantra)

III. ROČNÍK   Obraz pohybu – „kompozice v čase“

Doplňková výuka technologie:

Práce se slovem :

slovo/hlas, hudba/zpěv, písmo, typografie, text

Práce se zvukem :

vizualizace zvuku, záznamy, mikrofony, dubbing, mix 


5. semestr : OBJEKT V POHYBU (stroj / robot) – MECHANICKÝ RYTMUS 


 1. fyzikální časoprostor – objekt – kód
 2. pohyb a význam – znak a symbol, překlad a animace
 3. obraz řeči: písmo, sazba, text, typografie a vizualizace – vizuální poezie
 4. řeč hudby: sonické hodnoty a artikulace, manipulace a multiplikace
 5. mluvící stroje, umělé jazyky (midi), matematická lingvistika a jazykové hry, umělá inteligence a paměť (VASULKA’S / STELARC)
 6. „in-formace, per-formace, trans-formace“

6. semestr : FIGURA V POHYBU (gesto / tanec) – BIOLOGICKÝ RYTMUS 


 1. biologický časoprostor – subjekt – řeč
 2. pohyb a energie – myšlení a jazyk, etymologie a semiotika
 3. řeč obrazu: původ obrazu ve vizuálním gestu – akční malba (GUTAI)
 4. hudba řeči: původ hudby v akustickém gestu – orální tradice, vyprávění, zpěv, dramatizace, rétorika (Butó )
 5. písmo jako fixovaný posunek, grafologie – praktická kaligrafická cvičení.
 6. „gestická akce“ (Herman NITSCH / Vienna Actionists)

IV. ROČNÍK   Obraz děje – „kompozice v kontextu“

7. semestr : AKCE (v prostředí) – KONSTRUKCE / DEKONSTRUKCE 


 1. filosofie děje: věci a osoby pohybující se v historickém, kulturním, společenském a spirituálním časoprostoru (Paul McCARTHY, Mike KELLEY)
 2. „čtení“ (běžných) událostí jako částí souvislého / nesouvislého přiběhu
 3. „objektivní“ výrazový prostředek a „subjektivní“ výraz – image
 4. rituály přírodních národů (Eskymáci, Australané, Indiáni a orientální tradice) a naše každodenní obřady – totem a tabu (James LUNA / Coco FUSCO / Goméz PEŃA)
 5. nové rituály a tvorba mýtů – party /rave, house, techno/ a masová média
 6. umění „inter-akce“

8. semestr : PŘÍBĚH (ve společenství) – KOMPOZICE / DEKOMPOZICE 


 1. struktura příběhu a vyprávění: vstup, pohyb, vrchol, výstup
 2. vyprávění výtvarné /text a obraz/, hudební /slovo a zvuk/, divadelní /gesto a hra/
 3. vznik mytologií rytmizováním každodenní životní zkušenosti v dějinách: pohádka a mýtus
 4. tradice a moderna: hudební a výtvarné divadlo – virtuální realita (Robert WILSON)
 5. nové formy pop-vyprávění: comics, klip, show (RESIDENTS / Jeff KOONS)
 6. stylizace a univerzalizace osobní životní cesty: výpověď „osobní mytologie“ (Laurie ANDERSON / Mathew BARNEY)

BAKALÁŘSKÁ ZKOUŠKA A POSTUPOVÝ PROJEKT

MAGISTERSKÉ STUDIUM

V. ROČNÍK)   Prezentace – „medializace“

9. semestr : KOMUNIKACE A KONTEXT – svět umění / umělecký svět – FLUXUS / PAIK / KNÍŽÁK 


10. semestr : KOMPLEXNÍ SYSTÉMY – spiritualita, ekologie, politika, ad. – DUCHAMP / BEUYS / BLACK MARKET 


Individuální programy.

VI. ROČNÍK   DIPLOMOVÁ PRÁCE, Individuální téma
MAGISTERSKÁ ZKOUŠKA

Rozsah a hodnocení kurzu:

Průběžná kontrola výuky:
Se provádí ve dvoutýdenních cyklech formou prezentace zpracování dílčích úkolů.

Požadavky k udělení zápočtu:
Podmínkou k získání zápočtu a připuštění ke klauzurní práci je splnění zadaných dílčích úkolů.

Požadavky k udělení zkoušky:
Podmínkou k získání zkoušky je úspěšná prezentace zpracování klauzurního zadání.

Prerekvizity a navazující kurzy:
Dle doporučeného harmonogramu studia vycházejícího z oborového studijního plánu

Rozvrhové jednotky:
Dle individuálního harmonogramu studentů po ročníkových skupinách

konzultace cca. 3 hod. týdně
atelierová praxe cca. 12 hod. týdně