Petra Puldová

* 1973 Humpolec

STUDIUM / EDUCATION:

1993-1997 VMP: Tomáš Ruller

KONTAKT /CONTACT:

email:
web: http://vmp.ffa.vutbr.cz/puldova

VYBRANÉ PRÁCE / SELECTED WORKS

AKCE:
VIDEO:
SKUPINOVÉ VÝSTAVY:

PRÁCE / WORKS

AKCE /ACTION


LENKA