Barbora Trnková

1984

&:

Barbora Trnková pracuje od roku 2009 ve dvojici s Tomášem Javůrkem, pod pseudonymem „&“
Jako & se převážně zabýváme on-line uměním, wi-fi instalacemi v prostředí galerie a vývojem aplikací s uměleckým přesahem.

WEB:

http://barboratrnkova.cz/
http://metazoa.org/
http://screensaver.metazoa.org/
http://gsv.metazoa.org/

facebook – metazoa
facebook – SSG

youtube – metazoa
youtube – Globální Struktura Vesmíru

STUDIUM:

2016-now
Fakulta Výtvarných Umění při VUT v Brně
Doktorské studium

2010-2011
(studentská stáž) Accademia di Belle Arti di Brera, Milano
Department of New Media, Mauro Folci / Bruno Muzzolini / Domenico Quaranta

2006-2012
Fakulta Výtvarných Umění při VUT v Brně
Ateliér Tělového Designu, Doc. Mgr. Jana Preková / Mgr.A Lenka Klodová Ph.D.

2005-2006
Fakulta Multimediálních Kominikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Ateliér Reklamní Fotografie, Mgr. Jaroslav Prokop

2001-2005
Střední Škola Umění a Designu, Brno
Obor Grafický Design

OCENĚNÍ:

Cena Rektora VUT Brno, 2012

KURÁTORSKÁ ČINNOST:

2013-dosud
(&) ScreenSaverGallery
(&) Galerie Umakart

KONTAKT:

barboratrnkv84@gmail.com
info@metazoa.org

VYBRANÉ PRÁCE / STÁLE BĚŽÍCÍ PROJEKTY

ProblemGenerator (2017-dosud)
ChatShow (2016-dosud)
Obscure motif (2015-dosud)
HappyNewWar (2015-dosud)
ScreenSaverGallery (2013-dosud)
AnnaMarie (2012-dosud)
Black (2012-dosud)
Generation of Princess (2011-dosud)

FOTODOKUMENTACE VYBRANÝCH DĚL

fotodokumentace z vernisáže výstavy Nice Shot v galerii etc. v Praze, 2017, výstava je ke shlédnutí do příštího roku odkudkoli, na odkazech: etc-nice.czetc-shot.cz


Zkrácený text k výstavě od spolu kurátorky výstavy Alžběty Bačíkové:

Obecně vzato se na výstavě můžeme setkat se dvěma způsoby fungování děl. První je napojen na použití fotoaparátu v telefonu. Akt fotografování se díky permanentní možnosti pořizovat obrazový záznam stal rutinní záležitostí. Aplikace & narušují a testují zažitý proces zrcadlení subjektivity uživatele při použití technologie. Stane se nám, že vyfotíme kýžený záběr a dostaneme trochu jiný. Když se dotek obrazovky obvykle spojený s momentem fotografování metaforicky ztotožňuje s mačkáním spouště zbraně (Problem Generator), dostávají se do hry konotace problematiky válečné fotografie nebo jednoduše otázky odpovědnosti, zastřené právě inflací hodnoty a důvěryhodnosti fotografického obrazu.

Další princip opakující se v dílech upozorňuje na vztah mezi obrazem a textem. V případě projektů Obscure Motif nebo Chat Show pak jde o hru očekávání uživatele-diváka tváří v tvář softwaru. Uživatel předpokládá určité schopnosti programu, ty ho však překvapují a zrcadlí jeho vlastní představy. Interakce tak asociuje princip věštby: v rovině textového sdělení se divák setkává s obecnými a universálními sděleními, které odráží jeho vlastní zkušenost s užíváním technologie nebo se způsobem práce s vlastními daty. Podstatnou roli hraje důvěra účastníka. Instaluje si cizí software do svého zařízení, uploaduje vlastní fotografie. Důvěřivost zároveň demonstruje psychologický fenomén, který byl popsán jako tzv. Forerův efekt. Jedná se o tendenci akceptovat obecný popis, který zdánlivě vystihuje povahové rysy jedince.

Kruh člověk-stroj se uzavírá a umožňuje zvenku nahlédnout návyky sdílení informací prostřednictvím obrazu nebo komunikačních platforem. Dochází tedy k znejistění zaběhlých způsobů práce s obrazem a nástrojů k tomu určených. Návštěvník (virtuálního) prostoru je postaven před možnost volby, jak s aplikací zacházet. V určitém smyslu se u některých aplikací jedná o jakýsi druh „trenažéru“ či modelovou situaci připravenou k naplnění novými obsahy. Tento vztah postihuje naše každodenní rozhodování v kontaktu s pomůckami umožňujícími nám mezi sebou komunikovat skrze interface technologií.

Kurátorky: Alžběta Bačíková a Anna Remešová

Generace Princezen, 2011 a 2014, online generátor prtrétu/autoportrétu na míru, ukázky vygenerovaných obrazů: