Unleashing Screensaver

Ateliérová výstava v rámci projektu Unleashing Screensaver 2018.
Prezentovaná díla pracují s širším tématem projektu Unleashing –  s problematikou estetického vzdělávání.
V procesu práce na výstupu pro Unleashing Screensaver jsme se snažili zachytit okamžiky, kdy se vlastní osobní a specifická umělecká motivace projevila v rámci a navzdory obecnějším estetických předpokladům našeho okolí. Rozvzpomínali jsme se na skryté klíčové momenty našeho vlastního estetického vzdělávání, tyto momenty jsme dále rozpracovávali jako interpretované záznamy v paměti, jako zvláštní typ kódu, který má vztah jak k naší osobní mytologii, tak také k naší kultuře.

Náš spořič obrazovky sestával ze dvou částí. Jsou to videa od Jakuba Brucha, Jany Rémanové, Markéty Olšarové a Tomáše Lorence a ta jsou doplněna živě psaným doprovodným textem běžícím v dolní části obrazovky, jehož autorkou je Eva Slížová. Tento text obsah výstavy posouvá do dalších, hravých interpretačních rovin. Na projektu se studenty spolupracovaly Barbora Trnková a Jennifer Helia DeFelice.

Projekt kurátorky Marie Meixnerové Unleashing Screensaver se uskutečnil ve spolupráci s Pedagogickou fakultou (Teachers College) Kolumbijské univerzity v New Yorku a online galerie ve spořiči obrazovky ScreenSaverGallery (http://screensaver.metazoa.org/) dvojice & (Barbory Trnkové a Tomáše Javůrka)

Pedagogivká Fakulta KU NYC organizovala výstavu s názvem Unleashing (ředitelem projektu je Richard Jochum, kurátorky Livia Alexander, Isin Onol, Lauren Bierly; https://www.unleashing.tc.columbia.edu​)​ ​věnovanou odkazu filozofky pedagogiky Maxine Greene a Marie Meixner na ni byla přizvána. Projekt je inspirovaný filozofickými myšlenkami Maxine Greene a je zaměřený na vzdělávání ve výtvarném umění.

Studenti a vyučující z ateliérů Performance, Environment a Video na FaVU při VUT v Brně, Teorie Interaktivních médií Masarykovy univerzity v Brně, Fakulty informatiky a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně mohli srovnávat své vzdělávací strategie a umělecké myšlení i technickou úroveň s řadou tuzemských i zahraničních univerzit a odborných pracovišť. Projekt využil specifik SSG a umožnil inovativní formou živé srovnání českých škol s těmi ze zahraničí.

Na projektu participovaly následující instituce (​Z každé instituce v některých případech participovalo několik pracovišť.):

Teachers College Columbia University, New York, USA
Accademia di Belle Arti di Brera, Milan, IT
Pratt Institute, USA Interaction Design, Art EZ
University of the Arts in Arnhem, NL
University of Granada, SP
Accademia di Belle Arti di Carrara, IT
Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, SR
Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze
Akademie Výtvarných Umění, Praha
Fakulta umění Ostravské univerzity
Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci
Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem
Fakulta multimediálních komunikací, UTB Zlín,
Fakulta umění a architektury, Technická univerzita v Liberci
studenti UMPRUM a FAMU Praha (V. Jánoščík) ad.