SWEET DREAMS PERFORMANCE

28. 11. 18.00, Vašulka Kitchen Brno, Dům umění města Brna

 

Vašulka Kitchen Brno, Marína Abramovič Po Sebe Neupratuje & ateliér PERFORMANCE (FaVU VUT) Vás srdečně zvou na živou akci ve veřejném prostoru.

Marína Abramovič Po Sebe Neupratuje je otevřené kolaborativní seskupení mladých umělkyň a umělců, převážně ještě studujících, nebo čerstvých absolventů Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě. Jejich projekty se pohybují na hraně divadelnosti, odehrávají se podle dopředu připraveného scénáře a většinou je doprovází výrazná zvukovo-hudební a textová složka. Marína Abramovič Po Sebe Neupratuje zpracovává pocity z krize lidství v současné společnosti pomocí živých akcí plných metafor.

K tomuto seskupení se ve Vašulka Kitchen připojí studenti ateliéru Performance z Brněnské Fakulty Výtvarných umění, kde pod vedením Tomáše Rullera a Jennifer de Felice rozvíjí umění performance jako hraniční, intermediální uměleckou formu zaměřující se přímo na bezprostřední akt tvorby, odehrávající se v konkrétním čase a místě, reflektující také skutečnost, že tento čas a místo se v současnosti rozšiřuje prostřednictvím počítačových technologií.

Tento program je součástí Datatata výstavy, která se dále skládá z instalace Líbí-Ne-Líbí ve Vašulka Kitchen Brno a výstavy Play the Life v online galerii ScreenSaverGallery a VKB a již zmíněné performance Sweet Dreams.

Po performance následuje vernisáž Datatata výstavy.

Akce je součástí projektu Decentralizovaný sběr analýza, vizualizace a interpretace rozsáhlých dat v umělecké praxi, je finančně podpořena Fakultou výtvarných umění při VUT v Brně a Technologickou agenturou České republiky a probíhá ve spolupráci s Vašulka Kitchen Brno.