POKOJE VII.

Hybernská 4, Praha – 9.-18.11.2018

Site specific přehlídka mladého umění a konfrontace vybraných ateliérů českých vysokých uměleckých škol

I like Prague and Prague likes me

I like Beuys and Beuys likes me

Pokoj. Oddělený prostor. Vydělený od okolí. Konkrétní a specifický. Přehlídka. Vymezená časová jednotka.

Není potřeba velkých vizuálních změn či úprav. Namísto prezentace samotné bytí.

Vyčleněný časoprostor je vyplněn samotnou přítomností performerů. Odráží v sobě individuální pojetí a vyjádření se každého z nich.

Každá konkrétní akce prostor proměňuje, transformuje. Snaha o komunikaci, dorozumění s neživým i živým.