Kulatý stůl performance/performativita


27. září 2019, Dům umění města Brna

Centrum pro výzkum perfromativity při Katedře divadelních studií FF MU

pracovní setkání nad pojmy performance, performativita.

PROGRAM:

Alice Koubová: Performativní obrat ve filosofii

Csaba Szalo: Vědění, diskurs a performativita v kulturní sociologii

Michaela Vlčková: Performativní dimenze liturgie

Tereza Konývková: Fenomenální tělo jako prostředek performativního utváření skutečnosti

Milan Zvada: Vybrané aspekty výučby performatívnych štúdií a teórie divadla v globálnom kontexte – divadlo ako predmet, prax a poznanie

Tomáš Ruller: Umění jako performance

Performativní obrat, jakožto změna filozofického a metodologického paradigmatu směřující od díla (artefaktu) k procesualitě, se na poli umění vyskytuje již od 60. let minulého století, v oborech sociálně a kulturně vědních pak především od let 90. (popřípadě od začátku nového tisíciletí). V současném českém a slovenském prostředí se konceptem performativity zabývají badatelé napříč humanitními a sociálně-vědními disciplínami, stejně tak i umělci, a to i přesto, že neexistuje jednotná terminologie ani jednotný performativní diskurz. Jelikož v tuzemsku doposud neproběhla žádná komplexní diskuse nad konceptem performativity, rozhodli jsme se k tématu uspořádat setkání odborníků napříč sociálními a humanitními obory a profesionálů z umělecké praxe. Ti by měli ve vzájemné diskuzi a diskuzi s obecenstvem představit, jakým způsobem koncept performativity/performance ve svém výzkumu používají a jak rozumí klíčovým pojmům z oblasti performativních studií.