Konference DOKUMENTACE UMĚNÍ

 

Ústí nad Labem / 5. prosince 2012


Program:
10.30 zahájení
10.40 Hana Buddeus − K funkci dokumentace v době normalizace
11.20 Tomáš Ruller – Peripetie dokumentace
12.00 Jan Mlčoch − Fotografové a fotografky v netradičních uměleckých
aktivitách

14.00 Jiří Kovanda − Nejdřív to byl jen kus papíru
14.40 Miloš Šejn − Záznamy & záznamy
15.20 Vladimír Havlík − Návrat aury uměleckého díla
skrze mýtus o jeho pomíjivosti aneb performerovy pochyby nad „obratem k dokumentaci“

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně, Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem

Na konferenci navazuje výstava DOKUMENTACE, která bude zahájena 5.
prosince 2012 v 18 hodin v Galerii NF, Resslova 1717/8, Ústí nad Labem.

publikace DOKUMENTACE UMĚNÍ