FIGURAMA

FIGURAMA

Praha


2. – 22. Únor 2009 – Staroměstská radnice Praha
Duben 2009 – Nová budova Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Červen 2009 – Akademie výtvarných umění v Poznani
Červenec 2009 – Zlatý dům evropské kultury Brusel

www.figurama.cz