ALOTRIUM (EXPANDED PERFORMANCE)

22.1.- 5.3.2014 / Galerie TIC, U dobrého pastýře, Brno

pozvánka

galerie-tic.cz / facebook

V detektivních příbězích představuje mrtvé tělo iniciační bod, od kterého se rozebíhá spletitá síť indícií a verzí vražd. Performance art často existuje podobným způsobem, přítomná jen ve formě odkazu. Podobá se tomu, co Getruda Steinová shrnula jako nejinspirativnější podobu moderního románu, kterou je smrt hlavního hrdiny hned na prvních dvou až třech stránkách knihy.

Výstava Alotrium, která je součástí dlouhodobého projektu Expanded performance, představuje umění akce jako znalost a způsob poznávání. Vychází z myšlenky, že existuje druh kulturně kódované znalosti, která se předává a uskutečňuje skrze fyzickou zkušenost a akci. Performance je pak tím co se uskutečňuje jak v umění, tak v mimo umělecké realitě. Objevuje se všude tam, kde se ke slovu dostává gesto, čin, myšlenka, emoce proměněná ve skutek, ve stav bytí, co se vynoří z nicoty a náhle je.

Skrze živé akce, nákresy, instruktážní a sebe reflexivní videa se výstava pokusí zachytit performance art jako druh hermetické nauky, jako transfer znalosti která se nedostavuje skrze intelektuální operace ale spíše v úzkém napojení se na fyzickou a emocionální zkušenost.

Zvolený formát výstavy bychom pak mohli označit za teorii praxe. Jednotlivá díla nemusí mít za každou cenu procesuální charakter, měly by spíše fungovat jako očití svědci, kteří kriticky a místy i vtipně glosují specifickou kulturu performance art.

Iniciativa Expanded performance se pomocí výstav, živých akcí a teoretické reflexe snaží o rozvoj performance art v kontextu různorodých témat a aktivit, dále se zabývá tématem teatrality, autenticity, scénografie, divadelnosti a performativity v současném umění. V minulých sériích realizovaných v Galerii K4 a v bratislavské Open Gallery (pod názvem Bylo-Nebylo) se pozornost projektu soustředila na téma vztahu mezi akcí a způsobem galerijní prezentace záznamu. Zajímalo nás do jaké míry jsou různorodé dokumentace performancí skutečným odkazem k autentické události a kdy se mění ve smyšlený příběh, mýtus. V galerii U dobrého pastýře se tak uskuteční v pořadí již třetí veřejná prezentace projektu.