AKCE A REAKCE

OLOMOUC / 24.-25.10.2013

Performativní aspekty v současném umění a umělecké výchově - KONFERENCE

POZVÁNKA konference


Po roce 1989 se na uměleckých školách objevily ateliéry, jejichž náplní byla mimo jiné výuka akčního umění resp. umění performance. Na některých umělecko-výchovných katedrách fakult pedagogických byl zaveden předmět akční tvorba, jehož smyslem bylo studenty seznámit s tímto druhem uměleckého vyjádření prostřednictvím praktické činnosti. Od samého počátku se objevila otázka, zdali lze performance, akce či happeningy vůbec učit, zdali to není nesmyslné počínání, které popírá podstatu této discipliny). Nicméně ateliéry performance zrušeny nebyly, a performativní strategie se rozšířily a promísily s dalšími koncepty tvorby.

Téma konference vychází především z potřeby pojmenovat, analyzovat, kriticky nahlédnout současný stav výuky umění performance na uměleckých školách a výuky akční tvorby na školách pedagogických. V širší rovině by mělo naše setkání nabídnout prostor k diskuzi o vzrůstající roli performativních strategií v současném umění. Rozšířené pole performance (obrat k performativitě) nás bude zajímat v edukačních, sociálních a politicko-aktivistických intervencích do veřejného, institucionálního i soukromého prostoru. Náš zájem se bude soustředit také na přítomnost performativních aspektů v komunitních, participativních či kolaborativních uměleckých projektech.


kvv.upol.cz

program konference.doc

losování pořadí