VÁNOČNÍ PLENÉR / X-MAS PLANAIR

hrad Lipnice nad Sázavou

Atmosféra zasněžené krajiny a promrzlého hradu se těžko ličí slovy… Ticho, takový posvátný klid, přes noc -15 stupňů. Koleda v hradní bráně, tancem proti chladu, nádoba na svěcenou vodu v chlívě, hvízdavé setkání ve sklepeních, hovor o šamanském pověření a regulérním bláznění, rosenkruciánské hledání čisté krásy, noční hlasy v kapli, spíme pod erby bývalých majitelů, někdo i na stole. kde sedával Hašek. Ráno sněží víc a víc, nádvořím lítají krkavci a z kaple se na městečko snáší temné mručení a údery klackem do eletrické kytary. Jakub s František konají ranní mši, raději jdeme na nákup (vaří Pavla). Na návsi vystupují z autobusu další naši studenti… zima teprve začíná, prskavky prskají a nad hlavami se nám tyčí mohutné zdivo gotického torza. Síla! V poledne jdeme do kaple ještě všichni - zpíváme, hlučíme, lomozíme, uticháme, tančíme, konáme neopakovatelné. Možná trochu zmateně, ale intenzivně. Jdu ve šlépějích svého krále.
Byla cesta ušlapaná. Josef můj kochanyj, legenda o zazděné Kateřině.