JARNÍ PLENÉR / SPRING PLANAIR

VELKÉ KARLOVICE - Beskydy

Čarodějnice na Vysoké, Radegast. V sobotu po dlouhém hledání místa potní chýše. Dobrá znamení. Nedělí se nad karlovickým údolím nese zvuk houslí. MC Janek cestou zpátky rapuje: "I like this!"