KLAUZURY 2012/13 zimní semestr

Atelier performance FaVU, Údolní, Brno / 22.1.2013 od 8.00 do 11.30h

Hostem v komisi Vladimír HAVLÍK