KLAUZURY 2011/12 zimní semestr

Atelier performance FaVU, Údolní, Brno

Klauzurní zkouška 25.1.2012 od 8h
hostem v komisi Jiří KOVANDA