HODNOCENÍ ATELIEROVÝCH PRACÍ

4. 6. 2015 od 9h / FaVU Údolní 19 / BRNO

Hostem v komisi byla Darina Alster.