HODNOCENÍ ATELIEROVÝCH PRACÍ

21.1.2014 od 13h / FaVU Údolní 19 / BRNO

Hostem v komisi Veronika Bromová / foto: Štěpán Čížek & Michaela Čížková