Pavel Büchler

Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2

Srdečně zveme na prezentaci Pavla Büchlera
úterý 13.12.2011 v 16:30
Dům umění města Brna

Prezentace Pavla Büchlera představí část jeho tvorby, která vychází z jeho
zájmu o "chybné čtení" jako způsob odhalování náhodné poetiky v obecně
známém kulturním materiálu a v samotném jazyce, jeho používání, funkci,
struktuře a ekonomii.

work buchler

Pavel Büchler se narodil v Praze 1952, studoval na Střední průmyslové
škole grafické a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. V roce 1981 emigroval
do Anglie kde spoluzaložil a řídil galerii Cambridge Darkroom (1984-87),
byl vedoucím katedry výtvarného umění na Glasgow School of Art (1992-96)
a od roku 1997 působí jako profesor na Manchester Metropolitan University.
Krom vlastní výtvarné činnosti, za kterou v roce 2009 získal cenu
"The Northern Art Prize", se zabýva teorií a kritikou v oblastech současného
umění, fotografie, filmu a pedagogiky.

Pavel Büchler je hostem Atelieru performance 12.-21.12.2011