Woody Vasulka

Dům Umění Města Brna, Malinovského nám. 2

Bohuslav Woody Vasulka

Prezentace v rámci cyklu Visiting Artists
The Vasulkas: Five Decades in Video
proběhly 7., 14., 21. a 28. 11. 2011 v 18h
Dům Umění Města Brna

Woody Vasulka se narodil roku 1937 v Brně v tehdejším Československu.
V současnosti žije v Santa Fe v Novém Mexiku. Studoval strojní
průmyslovku v Brně v letech 1952 - 56 a poté fakultu filmové
a televizní tvorby na pražské FAMU v letech 1960-1965. Koncem 60. let
přesunul svůj zájem od poezie a komerčního filmu k videu a vytvořil
celou řadu děl (samostatně nebo ve spolupráci se svou ženou Steinou
Vasulkovou), jež byla uvedena v mnoha zemích světa. Jeho samostatné
filmy jsou značně upravované a pečlivě sestříhané, kombinují některé
experimentální efekty "zpracování obrazu" ze společných prací spolu
s lépe rozeznatelnými záběry krajiny a hranými scénami. Videa mají
nelineární narativní stavbu, která zkoumá jak je vytvářen účinek
pravdy neustálým opakováním příběhu. To souvisí se způsobem, jakým
jednotliví lidé obnovují a prožívají vzpomínky, a proto si Vasulkovy
práce často pohrávají s prvky životopisného a autobiografického vyprávění.

Woody Vasulka was born in 1937 in Brno, Czechoslovakia, and lives in
Santa Fe, New Mexico. He studied at the Industrial Engineering School
of Brno from 1952-1956 and at the Faculty of Film and Television at
the Prague Academy for Performing Arts from 1960-1965. In the late
1960's he shifted his focus from poetry and commercial film to video,
creating a number of solo works and collaborations with wife Steina
Vasulka which have been shown all over the world. Woody Vasulka's solo
pieces are highly produced and carefully edited, combining some of the
experimental 'image-processed' effects of their collaborative works
with more recognizable landscape shots and acted scenes. The videos
have non-linear narrative structures that explore how truth-effects
are created through the continual retelling of stories. This is
connected to the way that memory is recuperated and experienced
by the individual, and hence the works often play with elements
of biographical and autobiographical narrative.

pobrobná biografie / program přednášek / www.vasulka.org