PER FORMES REVERSAL

Divus PRAHA / Bubenská 1 / 22.3.2013 18:30 -20:30

VIDEOFORMES FESTIVAL

Při příležitosti 27. výročí festivalu videa a digitálního umění VIDEOFORMES v Clermont-Ferrand ve Francii studenti prof. Tomáše Rullera z Ateliéru Performance (FaVU VUT v Brně) a studenti oboru Divadlo v netradičním prostoru (DAMU v Praze) provedou v DIVUSu v Praze hodinovou performanci, živý obraz zkoumající vztah mezi performerem a divákem, který bude živě přenášen a promítán pro publikum festivalu VIDEOFORMES v Clermont-Ferrand ve Francii a bude dostupný na živém streamu i divákům globálně kdekoli na internetu.

Performance je založena na přístupu ke spolupráci na principu "Otevřené situace" Tomáše Rullera a návodu k akční improvizaci podle "Cvičení pro umělce rebely" od Guillerma Gómez-Peňy a Roberta Sifuentese. Cílem tohoto otevřeného setkání je převrácení a vymazání dvou předurčených zón - zóny performance a zóny civilní.

PER FORMES REVERSAL
Live Performance Stream
www.livestream.com/2525

DIVUS Prague, Czech Republic / VIDEOFORMES Clermont-Ferrand, France / March 22nd, 2013 / 6:30PM - 8:30PM

Tomáš Ruller's Performance Studio of the Faculty of Fine Arts, Technical University of Brno in collaboration with the Performance Studio of Theatre in Non-Traditional Space, Prague Theatre Academy. On the occassion of the 27th annual Videoformes video and digital arts festival in Clermont-Ferrand France, Tomáš Ruller's students from the Performance Atelier (FaVU, VUT, Brno) and performers from the field of Theatre in Non-Traditional Space (DAMU, Prague) will hold a one hour performance session which will take place at Divus www.divus.cz in Prague. The performance, a Tableau Vivant, exploring the dichotomy between performer and audience, will be broadcast and screened at the Videoformes venue for the festival audience in Clermont-Ferrand France and available for viewers elsewhere via Internet.

The performance is inspired by techniques employed in Ruller's cooperative performance approach, the Open Situation, and core instruction for performance jam sessions from Guillermo Gómez-Pena's and Roberto Sifuentes' Excercises for Rebel Artists. The overlapping and erasure of two pre-defined zones (a performance zone and a civilian zone) will be the ultimate goal of this open endeavour.

At 7:30 PM a performance by Anders Weberg will be screened at the Prague venue. www.recycled.se