AKT.4 Performance Art Festival

Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2

Všichni členové Atelieru performance přispěli společnou akcí k doprovodnému programu výstavy FORMÁTY TRANSFORMACE

Festival prezentoval různé formy performance ve středoevropském kontextu. Setkání AKT. 4 se zúčastnili umělci z Čech, Maďarska, Polska a Slovenska. Forma performance art má svou specifickou výpovědní hodnotu a v rámci výstavy Formáty transformace 89–09 se pokusí definovat případné změny za posledních 20 let nejenom na poli performance, ale zároveň hledat otázky v rámci kritické umělecké výpovědi a zjišťovat, zda mají tyto umělecké a teoretické formáty naději měnit vnímání reálné skutečnosti. Pokusí se také popsat, jakou pozici má transformovaná umělecká identita performance vůči divákovi.

Krimi instalator