„Tu i onde“ Festival Performance

Školská 28, Praha / Komunikační prostor / Communication space

bezejmenná úcast / nameless participation

(27.5. 2006)image

image image image image image

image image image image image image image image image

image image

image image