leftupperright

Sandra Svobodová

* 1991, Písek

studium / education:
2011 – 2014 Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta umění, Tvůrčí fotografie, Mgr. Michal Kalhous, Ph.D
2014 - 2015 (přerušeno) Západočeká univerzita v Plzni, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Intermédia, doc. MgA. Milena Dopitová
od 2015 Fakulta výtvarných umění VUT Brno, Ateliér performance pod vedením prof. ak. soch. Tomáše Rullera
 

email: sandra.svobodova@gmail.com
web: www.sandrasvobodova.tumblr.com
youtube:

vybrané práce / selected works:

Rozluč se, POST FaVU

Procházka krajinou, 2016

And what did the animal say?


Chceš mě?


Dech

(sou)ciťme, 2016

Mezi realitou a fikcí, 2015


Čajový dýchanek u bíleho malamuta, 2015


Vnímám, cítím, chápu, 2015


Poločas rozpadu, 2014