leftupperright

Zuzana Janečková

* 9.12. 1979 Martin

studium / education:
1998 – 2004 FAKULTA HUMANITNÝCH VIED UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI
Študijný odbor: učitelstvo všeobecnovzdelávacích predmetov
Špecializácia: slovenský jazyk a literatúra - výtvarná výchova

2006 - 2008 VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ BRATISLAVA
Študijný odbor socha objekt inštalácia - doc. Mgr. A. Čierny, mim. prof.
Ateliér ateliér priestorovej komunikácie
Študijný odbor intermédiá a multimédiá
Ateliér videa a multimediálnej tvorby - doc. A Daučíková, akad. soch.

od 2010 FaVU VUT v Brně atelier performance pod vedením prof. ak. soch. Tomáše Rullera

email: pinguu.z@gmail.com
web: m-i-k-a-d-o.com

vybrané práce / selected works:

ANONYM AKT4

ANONYMANONYM

BEZ NÁZVU

ANONYMANONYM
ANONYM
psi