leftupperright

Lada Kopřivová

*

studium / education:
od 2009 performance: Tomáš Ruller
2005 - 2009 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

email: lada.kopia@seznam.cz
web:

vybrané práce / selected works:
výstavy / exhibitions:

Autoportrét

Bez názvuNevědomé zátiší


Nit (AKT.4 Performance Art Festival)

AKT.4
AKT.4

Nutná bolestPole

Před snem


Jedno ze zastavení Křížové cesty na Svatém kopečku v Mikulově. Slepá mapuju hmatem a pohybem místo, kde dříve stály sochy neznámého tvaru a sdělení. Tělo se stává nástrojem zhmotnění a zpřítomnění v minulosti zmizelého.
Klauzurní práce (zima 2010) na téma: zátiší

Slavnost
Tato performance je výsledkem mého hledání a uvědomování během zimního semestru.
Text vznikl z části před a zčásti po uskutečnění této akce.

Chodí mi těsně za zády. Někdy až tlačí, ale byť se jen na okamžik ohlédnu, jsou neviditelné. Podobu dostávají ve snech o zrození, stvořování mě samé, o smrti a o dítěti, které mě přežije... V bdění i spánku, stále tam vzadu cosi vede svou vlastní slavnost… Slavnost zrozování slévajícího se s ukončením a mé nezávislé vědomí se koupe v tomto časem prostupujícím jezeře. Dnes je mým ukotvením ve hmotě a narození i ukončení jsou přítomny současně. Symbol hlíny a krve vlastně značí obojí… Vše se točí a vyvíjí ve spirále tak jako bílá plachta vtažená do mého červeného jezera.
Pád neznamená konec, jen přesun a já se cítím být očištěná

Tanec

Vlákna