leftupperright

Janek Jiříček

* 1981 Česká Lípa

studium / education:
od 2002 performance: Tomáš Ruller

e-mail: jiricek@ffa.vutbr.cz
web:

vybrané práce / selected works:
reprodukce / images:

Desatero / Ten Commandments

Zeď / The Wall

Hledání času / Searching for the Time

Portrét slečny Z. / Portrait of Miss Z.

portret