leftupperright

Vít Baloun

* 2. 3. 1979 J. Hradec

studium / education:
1999-2001 foto/performance: Tomáš Ruller
od 2001 performance: Tomáš Ruller

e-mail: vitb@ffa.vutbr.cz
web: http://animal.ffa.vutbr.cz/~vitb

vybrané práce / selected works:
reprodukce / images:

Zdánlivost noci / Apparently Night

Fotografováno mezi 23:00 a 3:00 / Shot between 23:00 and 3:00

mesic
stromy

rybnik

vetev
hlaska

Text / image processor

Rituály / Rituals

Odpad / Trash