leftupperright

Jakub Deml

* 1977 Slané

studium / education:
1996-1998 VMP: Tomáš Ruller
1998-2001 Video: Keiko Sei
od 2001: AVU Konceptuální tendence Miloš Šejn

e-mail: jakubdeml@quick.cz
web: http://mouse-over.net/
http://vmp.ffa.vutbr.cz/deml

vybrané práce / selected works:
reprodukce / images:

Zelená Vaňkovka / Green Vaňkovka

vankovka

Někde / Somewhere

nekde1 nekde2

On/off

on/off1 on/off2