leftupperright

Petr Šesták

* 1974 Valašské Meziříčí

studium / education:
1994-1998 VMP: Tomáš Ruller
od 1998-1999 video: Keiko Sei
od 1999-2001 environment: Vladimír Merta

web: http://vmp.ffa.vutbr.cz/sestak

vybrané práce / selected works:
reprodukce / images:

Sloup / Column

Trávomuž / Grassman

trava2

Hlínodíra / Dirthole

hlinodira

Trávokoule / Grassball

travokoule

Trafikant / TobacconistTrafikant

Vlna / Wool


vlna

KRAJ.I.NA.TO (@ Vladimír Merta)

Krajinato2